Oto mój zbiór subiektywnie najciekawszych i najważniejszych fragmentów wynotowanych z Nowego Testamentu. Dedykowane pamięci Jana Pawła II.

Moja "świecka" kolekcja aforyzmów i cytatów z przeróżnych źródeł znajduje się tuż obok. Wielkie podziękowania należą się Dabrozowi, który napisał dla mnie stosowny skrypt w PHP.


Wszystkie ::: Losowy

Etykietki

Źródła

Ewangelia wg św. Mateusza
Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nachodzącym gniewem? [Mt 3:7]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. [Mt 3:10]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. [Mt 3:12]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miasto. [Mt 10:15]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. [Mt 12:19-20]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Plemię żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. [Mt 12:34-35]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. [Mt 13:12]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. [Mt 13:49-50]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki. [Mt 16:23]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami; jak długo mam was cierpieć? [Mt 17:17]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Otóż jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny. I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego [Mt 18:8-9]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. [Mt 23:12]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. [Mt 24:2]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. [Mt 25:13]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Marka
Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. [Mk 9:42]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Marka
Bo każdy ogniem będzie posolony. [Mk 9:49]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Marka
Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok [Mk 12:38-40]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Marka
Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. [Mk 14:21]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Łukasza
Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. [Łk 3:17]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Łukasza
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. [Łk 11:52]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Łukasza
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. [Łk 12:4-5]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Łukasza
Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze. [Łk 17:6]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Łukasza
Oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę. [Łk 22:31]
inwektywy i pogróżki      

Dzieje Apostolskie
Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. [Dz 7:51]
inwektywy i pogróżki      

Dzieje Apostolskie
Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. [Dz 8:20]
inwektywy i pogróżki      

Dzieje Apostolskie
Krew wasza na waszą głowę, jam nie winien. [Dz 18:6]
inwektywy i pogróżki      

Dzieje Apostolskie
Uderzy Cię Bóg, ściano pobielana! [Dz 23:3]
inwektywy i pogróżki      

List do Galatów
A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. [Ga 5:15]
inwektywy i pogróżki      

List do Galatów
Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. [Ga 6:18]
inwektywy i pogróżki      

List do Tytusa
Kreteńczycy zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. [Tt 1:12]
inwektywy i pogróżki      

List do Hebrajczyków
To, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia. [Hbr 8:13]
inwektywy i pogróżki      

List do Hebrajczyków
Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym. [Hbr 12:29]
inwektywy i pogróżki      

List św. Jakuba
Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana, bo jest mężem chwiejnym, niestałym we wszystkich swych drogach. [Jk 1:6-8]
inwektywy i pogróżki      

List św. Jakuba
Skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. [Jk 1:15]
inwektywy i pogróżki      

2 List św. Piotra
Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. [2 P 3:10]
inwektywy i pogróżki      

Apokalipsa św. Jana
Chwila jest bliska. [Ap 1:3]
inwektywy i pogróżki      

Apokalipsa św. Jana
Rózgą żelazną będzie ich pasł. [Ap 2:27]
inwektywy i pogróżki      

Apokalipsa św. Jana
A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust [Ap 3:16]
inwektywy i pogróżki      

Apokalipsa św. Jana
Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. [Ap 13:10]
inwektywy i pogróżki      

Apokalipsa św. Jana
I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. [Ap 13:16-17]
inwektywy i pogróżki      

Apokalipsa św. Jana
I rzucił anioł swój sierp na ziemię, i obrał z gron winorośl ziemi, i wrzucił je do tłoczni Bożego gniewu - ogromnej. I wydeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni, na tysiąc i sześćset stadiów [Ap 14:19-20]
inwektywy i pogróżki      

Apokalipsa św. Jana
Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze. [Ap 22:18-19]
inwektywy i pogróżki